Национален съюз на независимите енергопроизводители  
 
 
   
 
 
 

Новини : Новият закон за водите спира развитието на хидроенергетиката в България

Проект за промени в Закона за водите

С новите проекти за закони за водите и за опазване на земеделските земи Министерствата забраняват изграждането на нови инсталации за ВЕИ в противоречие на Европейската програма за развитие до 2020г. и Директива 2009/28/ЕО.
С предложението за промени на Закона за водите се въвеждат силно рестриктивни мерки за изграждане на ВЕЦ по индиректен начин чрез забраните въведени в ПУРБ.
За повече информация изтеглете прикачения файл.
  © Екоенергия Уеб дизайн - студио ТОРС