Национален съюз на независимите енергопроизводители  
 

Членство в ЕкоенергияДокументи:

Желаещите да станат членове на НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕНЕРГОПРОИЗВОДИТЕЛИ "ЕКОЕНЕРГИЯ", трябва да попълнят Молба-декларация и Анкетна карта, както и до приложат Протокол от Общото събрание на фирмата, която представляват.

* Частните лица не прилагат протокол от общо събрание.
** Документите се изпращат до офиса на НСНЕ "ЕКОЕНЕРГИЯ".


Членски внос:

Всеки член на НСНЕ "ЕКОЕНЕРГИЯ", заплаща еднократен встъпителен членски внос в размер на 300 лв. и годишен членска внос в размер на 150 лв.


Адрес за изпращане на документите:

до НСНЕ "Екоенергия"
гр. Пловдив 4003, П.К.86
бул. “Цар Борис III Обединител” 37
Международен панаир, палата 5,
офис 109

За допълнителна информация:

тел: +359 32 95 77 99
факс:+359 32 95 77 99
e-mail:
  © Екоенергия Уеб дизайн - студио ТОРС